Gratis frukt og grønsaker i skulen: eit tilbod som fremjar helse og sosial samhandling?