Good Behavior Game: En atferdsanalytisk klasseromsintervensjon med kortsiktige- og langsiktige effekter

  • skaaren_malks2018.pdf (477k)

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MALKS;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Document type

Abstract

Siden den første studien publisert av Good Behavior Game i 1969 av Barrish, Saunders og Wolf, har klasseromstiltaket blitt forsket en hel del på i mange sammenhenger. En rekke gjennomganger, meta-analyser, single case og gruppestudier er publisert de siste årene. Resultatene fra disse studiene viser at Good Behavior Game er et tiltak i klasserommet som ikke bare har umiddelbare effekter ved å redusere antall regelbrudd i timen, men langsiktige effekter på viktige ferdigheter senere i livet. Good Behavior Game er et tiltak som består av en rekke komponenter og inneholder flere forskjellige etablerte praksiser. Det viser seg også som en intervensjon som kan brukes i forskjellige format, ovenfor forskjellige atferder med like god effekt som det originale formatet. I denne artikkelen gis en oversikt over sentrale studier, forskjellige atferder og settinger Good Behavior Game har blitt implementert i. Videre diskuteres det forskjellige atferdsanalytiske prosedyrer og kjernepraksiser som er innlemmet i Good Behavior Game, og på hvilken måte disse bidrar til effekten av klasseromstiltaket

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6122