«Gjør døren høy, gjør porten vid». Folkebibliotekaren og formidlingen