Fundamentalister eller demokrater? En tolkningsrammeanalyse av tre norske avisers framstilling av Det muslimske brorskap i Egypt

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i journalistikk

Abstract

Denne masteroppgaven undersøker hvordan den islamistiske organisasjonen Det muslimske brorskap ble framstilt i tre norske aviser under og etter kuppet i Egypt i 2013. Undersøkelsen baserer seg på dekningen til avisene Aftenposten, Klassekampen og VG i tidsrommet 2.- 8. juli og 15.- 21. august 2013. Studiens teoretiske perspektiv baseres på teori om tolkningsrammer, som legger grunnlaget for en tolkningsrammeanalyse. Den er en todelt analyse, som først definerer tolkningsrammer ut fra en del av materialet for senere å kategorisere hele materialet i disse tolkningsrammene. Analysen blir utført ved delvis å følge Baldwin van Gorps metode for å analysere tolkningsrammer så systematisk og transparent som mulig. Metoden tar utgangspunkt i Rammepakkemodellen (Gamson), der man først definerer elementer av tolkningsrammen, før man definere hele tolkningsrammen. I den induktive analysen ble disse tolkningsrammene definert: Offer -, Demokrat -, Autoritær politisk organisasjon -, Voldelige fundamentalister -, og Kompleks organisasjonrammen. Funnene i den deduktive analysen viser at Kompleks organisasjons-rammen (23%) er den mest brukte hovedrammen. To tydelige tendenser er at Kompleks organisasjonrammen blir mye brukt i kommentarartiklene og Offer-rammen blir mye brukt etter at flere hundre brorskapstilhengere ble drept 15. august. Funnene viser at Det muslimske brorskap blir framstilt på mange forskjellige måter. Det tyder på at framstillingen påvirkes av hendelsene i konflikten, og av beskrivelsene av Brorskapet i forhold til motparten (hæren) i konflikten.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7123