Fullføring på bygg- og anleggsteknikk. En sammenlikning av unge gutter med og uten hjelp fra barnevernet

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

745 gutter med barnevernserfaring begynte på bygg- og anleggsteknikk høsten 2006. Fem år etter hadde kun 171 oppnådd yrkes- eller studiekompetanse. I artikkelen undersøkes det om økt utenlandsk arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen gjør det vanskeligere for utsatt ungdom å fullføre utdanningen. Resultatene viser at gutter med hjelp fra barnevernet sjeldnere oppnår yrkeskompetanse i fag med stor arbeidsinnvandring sammenliknet med gutter uten slik hjelp. I fag med lav andel arbeidsinnvandrere er forskjellen noe mindre. I analysene er det justert for betydningen av karakterer og andre viktige frafallsfaktorer. Betydningen av økt arbeidsinnvandring for utsatt ungdoms muligheter på yrkesfag disku- teres.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5067