Friske førstegangsgravide kvinners erfaringer av oppfølgingen i svangerskapsomsorgen tilknyttet å være gravid i jobb

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAJO;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Bakgrunn: Høy fraværsstatistikk sammen med studier utført indikerer at det er krevende å være gravid i arbeidslivet og at det er behov for å se nærmere på hvordan kvinnene ivaretas. Problemstilling: Hvordan erfarer friske førstegangsgravide oppfølgingen i svangerskapsomsorgen tilknyttet å være gravid i jobb? Metode: Studien har et kvalitativ design med en induktiv tilnærming. Datamaterialet er innsamlet gjennom individuelle intervjuer med en semistrukturert intervjuguide av fem gravide kvinner. Data er analysert med manifest og latent innholdsanalyse. Resultater: Det har vist seg at kvinnene har behov for å kjenne til sine rettigheter i arbeidslivet, men det er ingen selvfølge å få informasjon fra svangerskapsomsorgen vedrørende å være gravid i jobb Konklusjon: Studien impliserer at det bør vies tid og fokus til å gi informasjon om gravides yrkesrettigheter under svangerskapskonsultasjonene. Svangerskapsomsorgen bør oppfylle sitt informative ansvar.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3534