Fra variabelsosiologi til sosiale kontekster. Chicagoskolens perspektiver på studiet av byen

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Novus forlag

Document type

Abstract

I denne artikkelen diskuterer vi hva Chicagoskolens perspektiver har å tilføre en gren av byforskningen, nærmere bestemt studier av gentrifiseringsprosesser. Disse prosessene er kjennetegnet av ?invasjon? og utstøting, hvor ulike former for materiell og symbolsk oppgradering i sentrumsnære bydeler med oppsving fører til at grupper av innbyggere ekskluderes. Med utgangspunkt i casestudier i ulike byer, stiller vi spørsmål om Chicagoskolens modeller kan hjelpe oss til å forstå gentrifiseringsprosesser på nye måter. Kan gamle modeller revitaliseres for nye tider på nye steder? er et aktuelt spørsmål i artikkelen.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1117