Fra mangfold til enfold. Norsk litteraturpolitikk og norske lesevaner i forandring