Forskningskommentar: Hvor har den nye genforskningen brakt oss?

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

Tidsskrift for samfunnsforskning;55(2)

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Er skoletapere genetisk forskjellige fra skolelys?1 Satt på spissen var det spørsmålet for en australsk studie om gener og utdanning (Martin et al. 2011). Forskerne undersøkte ikke mindre enn 2,5 millioner genetiske forskjeller (dvs. SNPer, se nedenfor). Jakten ga få resultater. Bare én av genvariantene hadde en statistisk signifikant, men svært svak sammenheng med utdanningsnivået til de 9500 individene i utvalget. Samlet gjorde den genetiske variasjonen rede for kun 0,2 prosent – to promille – av ulikhetene i utdanning.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2417