Forskningsetiske utfordringer ved kvalitative studier

Author(s)

Publication date

2019

Series/Report no

Sykepleien Forskning; 2019 14(57440) (e-57440)

Publisher

Norsk Sykepleierforbund

Document type

Abstract

10.4220/Sykepleienf.2019.57440 Last ned artikkel (pdf, 108.65 KB) I vitenskapelige artikler finner man sjelden en inngående redegjørelse for forskningsetiske vurderinger. Kvalitativt intervju Kvalitativ forskning Vanligvis gis det kun en kort konstatering om at studien er i tråd med gjeldende reguleringer og er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) eller Norsk senter for forskningsdata (NSD). En godkjenning i REK eller NSD krever imidlertid en grundig redegjørelse for forskningsetiske aspekter ved studien. I det følgende presenteres det noen etiske betraktninger og utfordringer som aktualiseres i forskning, med et særlig blikk på kvalitativ forskning. Som bakteppe benyttes det erfaringer fra forfatternes ph.d.-arbeider, relevant litteratur og forskning samt publikasjoner fra De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7803