Forskere og Open Access-publisering : en holdningsundersøkelse ved HiOA

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for arkiv, bibliotek- og info.fag

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Målet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilke holdninger et utvalg forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus har til Open Access-publisering, og i hvilken grad disse holdningene gjenspeiler seg i praksis. Undersøkelsen baserer seg på kvantitative og kvalitative svar fra 77 forskere ansatt ved høgskolens fire fakultet. Undersøkelsen viser at både forskernes bevissthetsnivå til det institusjonelle arkivet og egenarkiveringspraksis er svært høy. De har et høyt generelt bevissthetsnivå til begrepet Open Access, men nivået viser seg å synke kraftig ved mer spesifikke spørsmål knyttet til de ulike retningene innenfor Open Access-publisering. Forskerne klarer i høy grad å identifisere åpne tidsskrift gjeldende for eget fagfelt, men oppgir i liten grad å foretrekke åpne tidsskrift fremfor tradisjonelle publiseringskanaler. For forskere med erfaring fra publisering i åpne tidsskrift er faktorer som tilgjengeliggjøring og synliggjøring viktigst, mens for forskere uten denne erfaringen er oppfatningen om åpne tidsskrifts manglende prestisje og kvalitet ofte grunnen til at tradisjonelle tidsskrift foretrekkes.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1617