Fornemmelse og oppmerksomhet – artikulasjon og stemme. Et kroppslig perspektiv på formidling

Author(s)

Publication date

2012-10

Publisher

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Document type

Abstract

Intensjonen med artikkelen er å bidra til utviklingen av formidlingsbegrepet gjennom å forankre det i en modell av kroppslige bevissthetsmodi. Med utgangspunkt i fenomenologisk teori og studier i konkrete formidlingspraksiser, skisseres et begrep om formidling som et samspill mellom fornemmelse, oppmerksomhet, artikulasjon og stemme som alle forholder seg til omgivelsene kroppen er situert i. Denne optikken skal kunne anvendes for analyse av formidlingspraksiser på tvers av konkrete mediale former.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1605