Formativ vurdering : et eksempel fra en sykepleierutdanning

Author(s)

Publication date

2010

Series/Report no

Uniped;33 (1)

Publisher

Universitets- og høgskolerådet

Document type

Abstract

I artikkelen gis det et eksempel på hvordan man kan anvende formativ vurdering i høyere utdanning. Hensikten med formativ vurdering er her å gi studenter tilbakemelding slik at det støtter den enkeltes læringsprosess. Dette krever at studenter har mulighet til å utvikle oppgaven videre og at de forstår de tilbakemeldingene de får. Studenter og veiledere gir tilbakemeldinger på oppgaver som er under bearbeiding. Oppgaver og tilbakemeldinger er tilgjengelig for alle studentene, slik at det utvikles eksempler på hva som anerkjennes innen faget. Studentene involveres også i vurderingsprosessen, ved at de må gi og motta medstudent responser.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/509