Forebygging av angst hos barn

  • Plavoukos_Ana_MALK5000_2016.pdf (2M)

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MALKS;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for atferdsvitenskap

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Artikkel 1 Omtrent 15-20 % av barn og unge sliter med psykiske vansker hvorav angst er den mest vanligste lidelsen. Dersom ubehandlet kan angsten medføre en rekke negative konsekvenser i fremtiden. Angst har generelt vært lite studert innenfor atferdsanalysen, men et viktig bidrag for forståelse og behandling av angst er gjennom Relational Frame Theory (RFT). For å forhindre angst derimot, er den mest effektive og vanlige metoden universelle forebyggende tiltak med behandlingsprinsipper basert på kognitiv atferdsterapi. Det er ønskelig at atferdsanalysen kan bidra til mer forskning på området, spesielt hvordan en nyere forståelse for angst kan bidra i forebyggende behandling. Artikkel 2 En undersøkelse ble gjennomført for å vurdere effekten av et undervisningsprogram for redusering av angst hos barn. Studien var en systematisk replikasjon av en studie utført av Flaten og Heiervang (2012) og ble gjennomført med barn fra 5-7 trinn og deres foreldre. Deltakerne var elever fra to forskjellige skoler som utgjorde to intervensjonsgrupper, hvorav en gruppe var i ventelistekontroll. Intervensjonen ble gitt over en 5 ukers periode og ble evaluert med pre- og posttester. Angstnivåer ble avdekket og evaluert med bruk av Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS). I tillegg til angstnivåer undersøkte studien også nivå av sosial mestringstro som ble avdekket med The Children’s Self Efficacy for Sosial Interactions With Peers Scale (CSPI). Resultatene viste at foreldrene rapporterte mindre angst enn barna samt mindre mestringstro. Det ble ikke gjort store funn knyttet til mestringstro, men angst hos barn ble redusert i begge gruppene. Funnene støtter resultatene til Flaten og Heiervang (2012).

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3324