Folkebibliotekets bidrag til sosial integrasjon: Foreløpige funn fra Place-prosjektet