Folkebiblioteka og kommunereform - utfordringar i eit leiingsperspektiv

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek - styring og ledelse

Abstract

Folkebiblioteka står framfor store endringar etter at regjeringa i 2014 har vedtatt å gjennomføre ei kommunereform. Dette er ei kvalitativ undersøking om kunnskap om endringsleiing og endringsprosessar hos biblioteksjefar. Hovudmålet med undersøkinga er å finne ut kva utfordringar biblioteka står ovanfor ved ei kommunesamanslåing, med fokus på kva haldning biblioteksjefar har til kommunereforma, i kva grad dei er førebudde på kva leiarutfordringar dei kan møte i ein endringsprosess og kva rolle organisasjonskulturar kan spele i ein fusjonsprosess. Biblioteksjefane i undersøkinga er positive til kommunereforma. Dei er også førebudde på at det kan oppstå motstand mot endring i tilsettgruppa, som kan møtast og førebyggast med informasjon, involvering og dialog. Biblioteksjefane er til ein viss grad bevisste på kva rolle organisasjonskultur kan ha i ein fusjonsprosess, og meiner det kan vere mogleg at kulturar i avdelingane kan gjere det vanskeleg å få til ein god organisasjon i ein ny organisasjon.
Public libraries are facing changes following the local government reform presented in 2014. This is a qualitative study of the level of knowledge library managers have on leading change. The study focuses on how the library managers welcome the local government reform, to which degree they are prepared for challenges due to structure changes and how to meet them, and what impact organizational culture has on reforming processes in an organization. Library managers are positive to the local government reform, they are prepared for employee challenges and their solution to those challenges are meeting the employees with information, involving them in the process and having an open dialogue. The library managers are to a certain extent aware of the role organizational culture can play in merging several libraries into one brand new organization, and that these cultures can make the change process harder.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2735