Flexibility in aluminium production: A real option model

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Oslo and Akershus University College

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

This thesis investigates the value of flexibility in production of aluminium. By the use of real option theory we present a switching option model that measures the value of switching between two modes of production, open and closed. The value of the option is derived through a Least Square Monte Carlo Simulation, by modelling a stochastic process of the underlying risk factors of production, as suggested by Longstaff and Schwartz. Accounting for costs related to switching between modes of production the model derives at an optimal strategy of production. The analysis reveals that the flexibility embedded in real options adds a significant value to the aluminium plant. The result is consistent for several changes in underlying parameters of the model. Further analysis reveals that the value is heavily dependent on the sourcing of power. When including a fixed contract of power for the lifetime of the aluminium plant, we find that the value of a flexible production is significantly reduced.
Denne oppgaven undersøker verdien av å ha fleksibilitet i produksjon av aluminium. Ved hjelp av realopsjonsanalyse presenterer vi en opsjonsmodell som gir muligheten til å bytte mellom to ulike driftsmoduser; full drift eller midlertidig nedstenging. Metoden vi bruker er utledet fra Longstaff og Schwartz og er kjent som least square Monte Carlo simulation. Ved å modellere stokastiske prosesser for underliggende risikofaktorer i aluminiumsproduksjon, samt ta høyde for kostnader knyttet til å bytte mellom driftsmoduser, finner vi en optimal driftsstrategi. Det fremkommer av analysen at fleksibilitetene som foreligger i en realopsjon tilfører store verdier til aluminiumsproduksjon. Vi finner at dette er gjeldene for flere endringer av parametre i modellen. Videre viser analysen at verdien på realopsjonen avhenger betydelig av hvilken type kraftskontrakt som blir valgt. Velger man å binde seg til en fast kontrakt for hele levetidet til aluminiumsanlegget, reduserer dette verdien på opsjonen betraktelig til tilnærmet null.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2266