Flaks eller ferdighet? En analyse av Oljefondets investeringer på selskapsnivå

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Vi viser hvordan analyser av investeringer på selskapsnivå kan benyttes for å klassifisere en suksessfull forvaltning. Suksessfull forvaltning er i denne sammenheng definert som posisjoner hvor risikojustert avkastning er høyere enn median og eierandel over benchmark, eller risikojustert avkastning og eierandel under henholdsvis median og benchmark. Med utgangpunkt i risikojustert avkastning og eierandel har vi konstruert en testoperator. Denne benyttes til å analysere aksjeporteføljen til Statens pensjonsfond utland. Våre resultater viser at andel suksess fluktuerer rundt 50% og vi finner ingen fremtredende indikasjoner på aksjeplukkende ferdigheter i forvaltningen av SPU. Resultatene er ikke statistisk signifikante på 5% signifikansnivå og vi konkluderer dermed at suksess/ikke suksess skyldes tilfeldigheter.
We show how the analysis of company-level investments can be used to classify successful fund management. In this context, we defined successful fund management as either holding positions with above-median risk-adjusted performance and ownership above benchmark or positions with below-median risk-adjusted performance and ownership below benchmark. By having constructed a test operator based on risk-adjusted return and ownership, we replicated and studied the investments in the Government Pension Fund Global. Our results concluded that successful fund management capabilities fluctuate around 50%. In addition, we did not find any prominent indications of stock picking abilities. The results are not statistically significant at a 5% significance level and we therefore conclude that successful and unsuccessful fund management is a result of coincidences.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5548