Finnes det en faglig felleskomponent for TIP yrkene?

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

Nordic Journal of Vocational Education and Training;4(2)

Publisher

Åbo Akademis Förlag

Document type

Abstract

Yrkesfaglig opplæring til et bestemt yrke gir en yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Opplæringen foregår både i den videregående skolen og i bedrifter. Første år på programfaget Teknikk og industriell produksjon (TIP) på videregående skole i Norge kan lede til 65 ulike fag innen teknisk industri, skips- og bilindustri (82 med kryssløp). Det antas at det er sprikende kompetansekrav mellom disse yrkene og at det derfor er vanskelig å finne faglige fellesnevnere mellom mange av fagene. I så fall er det utfordrende å ha en felles undervisning som oppleves som relevant for alle fagene. Målet med undersøkelsen er å vise hvilke faglige felleskomponenter det er i den kompetansen/kunnskap og ferdigheter som arbeidsmarkedet etterspør. I denne artikkelen prøver forfatterne å belyse i hvilken grad det finnes faglige fellesnevnere mellom de ulike TIP-fagene slik at det en underviser i ett fag også har faglig relevans for andre fag. Fagpersoner i industri i Norge med ansvar for lærlinger i sine respektive fagområde ble kontaktet og spurt om hvilke emner, kunnskaper og ferdigheter som er viktig for dette yrket i deres bedrift. Med dette har forfatterne laget en relevansundersøkelse over hvilke emner som etterspørres i og på tvers av de ulike yrkene. Dette belyser i hvilken grad det er store eller små faglige fellestrekk mellom de ulike fagene. Det kom inn over 400 svar fra opplæringsansvarlige i alle fylker i landet (unntatt Finnmark), hvorav 299 ble skåret. Disse representerer 75 % av lærlingeplassene fra TIP i Norge i 2012. Ulike fagområder ble skåret etter dikotome svar (relevant/ikke) og vektet på en 4-punkts Likert skala. Siden det er store variasjoner i hvor mange lærlinger de ulike fagene etterspør, har vi i denne undersøkelsen datagrunnlag til å kunne si noe om bedrifter - fag som representerer 75 av De innkomne data viser den samlede kompetansen som industribedriftene etterspør fra TIP på videregående skole. Resultatene er vektet etter fagets størrelse beregnet ut fra antall nyingåtte lærlingekontrakter i 2012. Konkrete kunnskaper og ferdighetsnivå finnes i 10 av de 11 yrkene som etterspurte flest lærlinger i 2012. Disse områder er kobling, demontering, feilsøking på elektriske anlegg, maskinering etter arbeidstegninger o.l. Artikkelen konkluderer med at det kan være mulig å ha konkrete praktiske øvingsoppgaver med faglig relevans for de fleste av de store inkluderte fagene uten at undervisningen vil oppfattes som abstrakt og teoretisk. .

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2021