Filosofisk samtale i undervisningen

Author(s)

Publication date

2018-11-01

Series/Report no

Norsk pedagogisk tidsskrift;03 / 2018 (Volum 102)

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Artikkelen presenterer filosofisk samtale som et utgangspunkt for å realisere strukturerte og lærende samtaler i klasserommet slik læreplanen legger opp til. Samtale framstilles som noe annet enn det å si hva man mener eller vet, ved at det legges vekt på det sokratiske, dvs. det undersøkende og forpliktende ved arbeidsmåten. Bakgrunnen for denne måten å undervise på presenteres i tillegg til et generelt undervisningsforløp for og konkrete erfaringer med filosofisk samtale med elever. Samtaler i klasserommet må planlegges, styres og vurderes skal de føre til læring. Både elever og lærere må få mulighet til å trene slik at de blir bedre.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7183