Faste bokpriser - En undersøkelse om faste bokpriser som kulturpolitisk virkemiddel for lærebøker og fagbøker for høyere utdanning

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Et av hovedmålene for den statlige kulturpolitikken er å legge til rette for kvalitet og et bredt og variert tilbud, tilgjengelighet både av fag- og skjønnlitteratur, og bevaring av det norske språket. For å nå disse målene tar man i bruk et sett av virkemidler. Fastpris er et av de mest sentrale og mest omdiskuterte virkemidlene. Bokmarkedet er delt inn i 9 bokgrupper. Gruppe 1 holdes utenfor fastprisordningen. Det blir derfor stilt spørsmål ved om gruppe 2 også bør holdes utenfor ordningen. En kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode ble først brukt for å undersøke om det er sider ved bokgruppe 2 som tilsier at den bør være innenfor ordningen, eller om den også bør holdes utenfor. Deretter for å undersøke om fastpris bidrar til å nå det statlige litteraturpolitiske målet om styrking av det norske fagspråket. Konklusjonen ble at det er sider ved Bokgruppe 2 som gjør at den ikke bør holdes utenfor ordningen selv om gruppe 1 er det. Debatten rundt fastpris er preget av motsetninger og uenighet. Min konklusjon er likevel at fastpris er et godt virkemiddel, og bidrar til å nå det litteraturpolitiske målet om bevaring og styrking av det norske fagspråket.
One of the main political cultural strategies for litterature and languages in Norway is to use political instruments to achieve the goal for quality, diversity and accessibility. Fixed book prices is a central and much disputed policy element. The Norwegian book-market is divided into 9 bookgroups. Group 1 is no longer a member of the fixed book-system. There is thus an ongoing discussion whether group 2 also should be outside the fixed price-system. A combination of a quantitative and qualitative method was used to examine if similarities between group 1 and 2 should suggest that group 2 also should stay outside the fixed price-system, or if the group should stay within the system. My conclusion is that bookgroup 2 should stay within the fixed book price-system, and that fixed book prices is a good policy element in a strategy on literature and language.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3384