Far for første gang- en kvalitativ studie av førstegangsfedres opplevelser i forbindelse med akutt keisersnitt

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAJO;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Hensikt og problemstilling: Få innsikt i hvordan det oppleves for førstegangsfedre når barnet må forløses med akutt keisersnitt, og hvilken betydning dette har for hvordan fedre opplever fødsel og barseltid. Metode: 11 førstegangsfedre som har opplevd akutt keisersnitt ble intervjuet i tre forskjellige fokusgrupper. Materialet ble analysert ved hjelp av Graneheim og Lundmans kvalitative innholdsanalyse, der sentrale temaer ble kategorisert og tolket på tvers av intervjuene. Resultat: Fire hovedkategorier pekte seg ut: tatt på sengen, hjelpeløshet, ukjent terreng og overgangen til å bli far. Konklusjon: Akutt keisersnitt er en emosjonelt belastende opplevelse for førstegangsfedre. Fortløpende informasjon, inkludering og anerkjennelse som far ble beskrevet som viktige faktorer som kan bidra til en bedre totalopplevelse.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3587