Evidensbasert rusbehandling samt atferdsanalytiske begreper og prinsipper: artikkel 1

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Multisystemisk terapi (MST) er en evidensbasert behandlingsform hvor familie og nærmiljø rundt ungdommen involveres i behandlingen. Læringsbasert rusbehandling (LBR) er også evidensbasert og bygger på operante læringsprinsipper, og et av prinsippene herfra som blir hyppig brukt er leveringen av forsterkning kontingent på målatferd. Behandlinger der LBR har blitt implementert i MST har oppnådd gode behandlingsresultater blant barn og ungdom med alvorlige atferdsproblemer. Artikkel 2 omhandler nåværende livssituasjon og rusbruk hos ungdommer som var deltagere i den tverrkulturelle studien til Holth, Thorsheim, Sheidow, Ogden og Henggeler i 2005-2006. Ungdommene var på det tidspunktet henvist til MST og mottok tilbud om å delta i studien som omfattet LBR integrert i MST. I 2010 ble totalt 27 familier kontaktet hvorav 27 foresatte og 14 ungdommer ble intervjuet. I tillegg ble det samlet inn intervjudata fra 18 MST-terapeuter. Dette materialet er sammenlignet med datamateriale fra studien i 2005-2006. Hensikten med denne oppfølgingen var å undersøke eventuelle langtidseffekter av den tidligere behandlingen

Keywords

Version

Artikkel 2 er skrevet sammen med Liv Oddrun Logn

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/758