Evaluering av the Good Behavior Board Game, en variant av the Good Behavior Game

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(1)

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

Denne studien har testet effekten av Good Behavior Board Game, et tiltak for å skape ro i klasserommet. Good Behavior Board Game er et spill som læreren spiller med klassen. Spillet går ut på at læreren markerer regelbrudd ved å flytte en brikke. Dersom det begås færre enn et gitt antall regelbrudd, tjener elevene tilgang til en hyggelig aktivitet. Regelbrudd er å snakke uten lov, å forlate plassen sin uten lov, og å berøre andre elevers kropp og/eller eiendeler. Tidligere studier har vist at spillet har gode kortsiktige og langsiktige effekter, og lærere og elever gir det gode skussmål, noe som tyder på god sosial validitet. Spillet ble prøvd på en skole der elever og lærere på tre trinn deltok. To av trinnene hadde god effekt av tiltaket, mens hos det tredje fant vi ingen effekt. Mulige årsaker til gode og manglende effekter blir gjennomgått.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2848