Evaluering av kvinners oppfatning av veiledning og støtte når det gjelder amming dem får fra helsepersonell i svangerskapsomsorgen, fødeklinikk, barsel og helsestasjon

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAJO;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Bakgrunn: Norge har lenge hatt en sterk ammekultur, men det har vært endringer i ammefrekvensen de siste årene. Mye er gjort for å opprettholde en høy ammefrekvens men, til tross for flere tiltak fortsetter ammefrekvensen å gå ned. Problemstillingen var «Evaluering av kvinners oppfatning av veiledning og støtte når det gjelder amming dem får fra helsepersonell i svangerskapsomsorgen, fødeklinikk, barsel og helsestasjon» Design: Studiedesignet var en mixed metode. Data ble samlet inn med et spørreskjema. Totalt 114 kvinner svarte på spørreskjemaet. Data ble analysert med kvalitativ - og statistisk analyse. Resultat: Resultater viste at kvinner ikke er fornøyde med ammeveiledningen og støtte de får hverken i kommune-helse og omsorgstjenesten eller på sykehuset. Analysen av kvalitative datamateriale identifisert 3 kategorier: utfordringer under amming, ammeveiledning og støtte som settes pris på og ammehjelp og støtte som ønskes. Konklusjon: Ammeveiledningen og støtte kvinner får fra helsepersonell generelt er mangelfull og bristende

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5490