Etnoteatrets dialoger

Author(s)

Publication date

2015-01-01

Series/Report no

InFormation - Nordic Journal of Art and Research;4(2)

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Abstract

Denne artikkelen bygger på studien «Skapelsen av et etnodrama» som omhandler skapelsesprosessen av et manuskript basert på intervju av unge skeive voksne. Med en hermeneutisk-fenomenologisk kunnskapsforståelse tar forskeren utgangspunkt i det kvalitative forskningsintervjuet og fortolkning av den subjektive livsverdenen som materiale for skapelsen av et etnodrama. Kunnskapsgenereringen utvikles gjennom en devisingprosess med unge amatørskuespillere. Med bakgrunn i funn fra studien diskuteres dialogperspektivet i etnoteaterproduksjoner i lys av Bachelards perspektiver på «The poetics of space». Artikkelens fokus er rettet mot etnoteaterets dialogiske innhold og egenskaper.

Keywords

Version

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3278