Etablering av matematiske begreper ved betinget diskriminasjonstrening

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Nummer 2 (VINTER 2018)

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

Denne studien undersøkte om sju barneskoleelever i alderen åtte til ti år framviste enkel forståelse av matematiske begreper etter matching-to-sample (MTS) trening og test for stimulusekvivalens. Stimulussettet besto av muntlige uttrykksformer, brøk, desimaltall, prosent og forholdstall. I første fase av eksperimentet ble seks betingede diskriminasjoner etablert og testet for stimulusekvivalens ved bruk av spesiallaget programvare. Deretter ble stimulusklassene utvidet til først fire medlemmer med påfølgende test for ekvivalens og til slutt fem medlemmer og påfølgende test for ekvivalens. Trening i fasene med utvidelse ble gjennomført tabletop, mens testing for stimulusekvivalens ble gjennomført på datamaskin. Resultatene viste at seks av sju deltagere demonstrerte enkel begrepsforståelse etter en gradvis utvidelse til fem medlemmer i hver klasse. Disse deltagerne fremviste også ferdighetene i nye modaliteter ved skriftlig post-test. Resultatene indikerer at metoder brukt i ekvivalensforskning kan være svært effektive med hensyn til å etablere enkel begrepsforståelse. Nøkkelord: stimulusekvivalens, matching-to-sample, lesing i matematikk, matematikk-forståelse, matematiske størrelser, brøk, desimal, prosent, forholdstall
The present study investigated whether simple understanding of mathematical concepts could be demonstrated following matching-to-sample (MTS) training and test for stimulus equivalence. The stimuli involved fractions, decimals, percent and ratios. Seven participants, three girls and four boys, age eight to ten, first experienced computer administered MTS training of six baseline relations in three potential classes followed by computer administered test for emergent responding. Then, three new baseline relations, one in each potential class, were established in tabletop training, followed by computer-administered test for emergent responding. Finally, the potential classes were expanded to five members in tabletop training and followed by a computer-administered test for stimulus equivalence. Six out of seven participants demonstrated simple understanding of the mathematical concepts and also preformed correctly on a written post-test. The results indicate that equivalence procedures can be very effective in establishing simple understanding of math concepts. Keywords: stimulus equivalence, matching-to-sample, reading in mathematics, fraction, decimal, percent, ratio

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7208