Etablering av kontinuerlige repertoar

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MALKS;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Et kontinuerlig repertoar innebærer atferdsformer som endres langs en dimensjon som en funksjon av endringer langs en stimulusdimensjon. Det er antatt at slike repertoar etableres og utvides til utrente punkter etter korrespondansetrening til en kontinuerlig stimulus- og responsdimensjon. Det foreligger imidlertid lite empirisk støtte for en slik antakelse. Studiene hvor kontinuerlig repertoar likevel er demonstrert varierer med hensyn til forsøkssubjekter, prosedyrer, funn og konklusjoner. Studier av kontinuerlig repertoar i dyreforsøk har dessuten blitt kritisert for mulige effekter av stimulusintensitet og bruk av gjennomsnittsberegninger. Denne studien har demonstrert kontinuerlig repertoar hos fire Wistar albinorotter uten at resultatene kan tilskrives effekter av intensitet eller artefakter ved gjennomsnittsberegninger. Kontinuerlig repertoar er demonstrert på tvers av forsøksdyr og punkter langs dimensjonene. Funnene støtter antakelsen om at utrente intermediære responsverdier frembringes i nærvær av intermediære stimulusverdier etter korrespondansetrening av andre verdier langs samme dimensjon.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1203