«Et Komisk Synspunkt» En sammenlikning av to Komedier

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Gjennom en forestillingsanalyse har jeg forsket på komiske øyeblikk og hvordan disse kan skapes ved hjelp av skuespiller og improvisasjonskunsten. Jeg har benyttet meg av observasjoner av Den Stundesløse og Micetro for å samle in datamateriale til min analyse. Med en hermeneutisk tilnærming så har jeg dratt ut komiske øyeblikk som skapes ved hjelp av spontane reaksjoner, forventninger og motsigelser. Etterpå har jeg sett på hvilke verktøy fra de to forskjellige framgangsmåtene til å skape komedie, som har blitt tatt i bruk. På den ene siden står den russiske teaterteoretikeren Konstantin Stanislavskij på den andre improvisatøren Keith Johnstone. Det viser seg at to ulike former, med ulike utgangspunkt og ulike verktøy beveger seg innenfor samme struktur i de komiske øyeblikkene. De viser seg og at Micetro ligger naturlig nærmere komedie sjangeren. Likevel så kan verktøyene hos Stanislavskij ta med seg det beste av to verdener og skape en mer helhetlig komisk opplevelse.
In this study, I have undertaken an analysis of two theatre encounters. Micetro and Den Stundesløse. I am researching how they use their different approaches to the making of theatre, to create the comical. On the one side, Constantin Stanislavski the Russian theatre director and actor behind an acting system of methodical approach to a believable performance. The improviser Keith Johnstone on the other, focusing on the freedom of fantasy, being in the present and embracing spontaneity. I focus the comical elements on the structured theory of, expectation and contradiction, plus spontaneous actions. I found that Micetro has more of a natural comedy aspect, and easier to interpret as such. But Stanislavski`s system create better tools for adapting to its circumstances, and for making a better comedy experience throughout a theatre play.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5878