Et bibliotek til begjær : hvordan lage gode utstillinger i biblioteket?

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Folkebibliotekene har tradisjonelt blitt sett på som kjedelige og lite spennende boksamlinger hvor man kun har sett hyller på hyller med bokrygger. Jeg ønsket å bruke denne oppgaven til å vise at det både er mange grunner og mange muligheter for bibliotekene til å synliggjøre samlingene sine. Problemstillingen var: Hva er en bokutstilling i folkebibliotek? Hva kjennetegner den gode utstillingen, hva bør vektlegges når bøker stilles ut, og hvordan lager man den gode utstillingen? Jeg brukte tre metoder i kombinasjon for å finne svar på problemstillingen: Teori og faglitteratur om emnet, intervjuer samt egen erfaring og vurdering. Både faglitteraturen og intervjuene viste at fronteksponeringer og utstillinger er en viktig del av formidlingsarbeidet i bibliotekene. Det er imidlertid nødvendig med en basiskompetanse i utstillingsarbeid blant de bibliotekansatte for å kunne lage utstillinger og eksponeringer med et visst profesjonelt preg. Det var en utbredt oppfatning at bibliotekene med fordel kan redusere på antall bøker i samlingen for å frigjøre plass til fronteksponeringer og utstillinger. God planlegging og edruelige evalueringer er også suksesskriterier for gode utstillinger.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/938