Estetiske virkemidler for en bærekraftig fremtid

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Akershus

Document type

Description

Master i produktdesign

Abstract

Oppgavens mål har vært å foreta en diskusjon av begrepene anvendelse, estetikk og bærekraft. Denne diskusjonen har ikke til hensikt å gi entydige svar på hvordan et fremtidig produkt kan kommunisere intensjoner om bærekraft. Det finnes sannsynligvis mange og til dels ulike svar. Målet har vært å synliggjøre dette gjennom materialforsøk, og utarbeidelse av konk¬rete forslag til utforming av et produkt. Produktområdet ble definert som gjenstander som har til hensikt å påvirke opplevelsen knyttet til tilberedning og servering og av mat og drikke

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/854