Estetiske læringsformer i arbeid med romanen The Absolutely True Story of a Part-Time Indian - en case studie

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

FoU i praksis;2012

Publisher

Akademika

Document type

Abstract

Norsk skole er opptatt av lesing og leseopplæring, men hva som kjennetegner leseopplæ- ringen i engelsk er derimot uvisst. Det er grunn til å tro at mange ulike faktorer påvirker elevers leseerfaring. I denne artikkelen velger jeg å drøfte sammenhenger mellom estetiske læringsformer og elevers leseerfaring. Utgangspunktet for artikkelen er en casestudie der jeg observerte to klasser i deres arbeid med romanen The Absolutely True Story of a Part-Time Indian. Det teoretiske fundamentet er «reader-response»-teori. Observasjonene fra casestu- dien kan tyde på at det er av betydning for elevers leseforståelse og leseopplevelse hvilke metoder man legger til rette for i forbindelse med lesing. Å lese litteratur med elever og studenter er alltid like engasjerende. Erfaring fra 14 år som engelsklektor og fem år som høgskolelektor gir meg grunn til å tro at estetiske læringsformer gir en annen type tekst- forståelse enn tradisjonell stille- eller høytlesing. Artikkelen drøfter en casestudie der jeg observerte to klasser i deres arbeid med romanen The Absolutely True Story of a Part-Time Indian. Problemstillingen for casestudien så vel som for denne artikkelen er: Fremmer este- tiske læringsformer en estetisk tekstforståelse?

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3856
  • http://hdl.handle.net/10642/3856