Estetikk og visuell kommunikasjon ved kulturminne

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAPD;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i produktdesign

Abstract

Å informere om kulturarven er viktig. Like viktig er det for informasjonen å nå frem til folk, om faget og å skape interesse. Skilt skal være gode, men på kulturminnets premisser. Skiltet ved Nes kirkeruin er en opplevelse i seg selv og vektlegger estetisk opplevelse basert på interaksjon, dybdefølelse i lagene med glass, følelsen av gjenstander som svever og estetikk i materialkombinasjoner. Ruinen er hovedattraksjon og skiltet en informasjonskanal som gir deg opplevelse av å gå på museum med gjenstander bak glass og historiefortellende tittehull. Materialene betong, tre og glass er valgt for videre forskning med tanke på uttrykk i kulturlandskapet som videre har ført til estetiske detaljer i materialkombinasjoner. Dette tar opp metaforer rundt kirkens verdier og et sanselig uttrykk. Rapporten tar deg gjennom prosessen, og resultatet er et utfall av samarbeid med Akershus fylkeskommune, om bruk av arkeologisk utgravinger, historie og design for å gi Nes kirkeruinen det informasjonsobjektet den fortjener. Det skal gjøres godt, vise kvalitet, men være rimelig løsning. Dette er et bidrag til fylkeskommunen og skal vise gode og enkle løsninger for formidling i nåtiden og fremtiden
It is important to inform about cultural heritage. It is just as important for the information to reach peoples interest about the subject and to generate genuine interest. Signs must be good quality, but still on cultural terms. The information printed on the sign by the old church ruin is an experience by itself concentrating aesthetic experience based on the sense of depth in the different layers of glass, the feeling of objects hovering, interaction and aesthetics in material combinations. The ruins are the main attractions, and the information in the sign gives you an extension of the experience of a museum with objects behind glass and history told by panoptical. The materials: concrete, wood and glass is chosen for further development with expression based on the environment at the church ruins, and led to aesthetical details in the material combination. This brings forth metaphors from the old church values and contributes to a sense interaction. This rapport takes you through the process and the result is an outcome in cooperation with Akershus county council, about the use of archaeological findings, history and design to give Nes church ruins the information object that is deserved. It shall be quality, but affordable. It will contribute to the county council, and shall express good and simple solutions for expressing information now, and in the future

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1208