Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

Nordic Journal of Vocational Education and Training;3

Publisher

Åbo akademis förlag

Document type

Abstract

I denne artikkelen stiller vi spørsmålet: Er simulering egnet som læringsaktivitet når spesifikk praksis er tenkt trent og overført fra en simuleringskontekst til en nærmere bestemt anvendelseskontekst? For å besvare dette spørsmålet presenterer vi erfaringer fra tre single - case der ulike former for simulering er benyttet som transferstrateg i. M aterialet fra disse tre casene viser at flere faktorer ved simuleringen og transferkonteksten har betydning for om simulering egner seg som transferstrategi. Dette gjelder særlig faktorer som kontekstlikhet, overlappende arbeidsoppgaver, vektlegging av grensekryssingen mellom simuleringskontekst og anvendelseskontekst og i hvilken grad anvendelseskonteksten inviterer til bruk av erfaringer gjort i simuleringskonteksten.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1761