Er det noen som vet mer? En studie av sammenheng mellom utfall av kvartalsrapportering og bevegelser i opsjonsmarkedet før publisering

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne oppgaven undersøker om markedsreaksjonen ved kvartalsrapporteringer for amerikanske, børsnoterte selskap lar seg forutsi av bevegelser i opsjonsmarkedet dagene før publisering. Sammenheng bygger på spor informerte investorer legger igjen når de gjennomfører kjøp og salg av opsjonskontrakter basert på forventning om hvilken mottakelse kvartalsrapporten får. Vi finner en lineær modell med signifikante forklaringsvariabler konstruert på verdier for volum, open interest og implisitt volatilitet over tre dager før publisering. Modellen innebærer en signifikant og robust forklaringsgrad, som også er høyere dersom markedet reagerer kraftig. Dette bekreftes av en simulert investering med modellen som utgangspunkt for beslutninger. Evne til å forutsi både kursutslag og fortegn er lav, men klart bedre enn et indifferent utgangspunkt. Våre funn kan også betraktes som indikasjon på at innsidehandel i det amerikanske opsjonsmarkedet forekommer systematisk i forbindelse med kvartalsrapportering.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7733