Er det en sammenheng mellom spillerkjøp og avkastning for klubbene i Premier League? En studie av Premier League-klubbenes prestasjoner på overgangsmarkedet.

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvordan Premier League-klubbenes prestasjoner på overgangsmarkedet påvirker deres avkastning i etterkant. I tillegg ble det naturlig for oss å se nærmere på hva som gjør at noen spillere blir videresolgt. Analysen tar i bruk 301 observerte overganger til Premier League i perioden 2012 til 2015. Ved hjelp av et teoretisk grunnlag basert på økonomisk teori og tidligere forskning, har vi benyttet linær og logistisk regresjon for å svare på oppgavens formål. Resultatene viser klare funn på at kvaliteten på spillerkjøpene som gjennomføres påvirker avkastningen som oppnås i etterkant. Kjøp av spillere som er undervurdert av markedet vil gi høyere avkastning. I tillegg finner vi signifikante resultater for at eldre spillere vil ha høyere sannsynlighet for å bli videresolgt, mens spillere på godt presterende lag vil ha lavere sannsynlighet. Dette er i tråd med tidligere forskning på området.
The purpose of this thesis was to examine whether Premier League clubs` performance on the transfer market affects their earned return. In addition it became natural for us to take a closer look at which factors are decisive for why some players are being resold. In our analysis we make use of 301 observed transfer in the Premier league from the time period 2012 to 2015. Economic theory and previous research creates a theoretical background for our thesis, in which we apply linear and logistic regression to answer the thesis` purpose. Our results show significant findings in how the player signings affect the following return, more so that the signings that are undervalued by the market will give greater return. In addition we find that there are several significant factors that are decisive for whether players are resold or not. Older players will have higher probability for a resale, while player on well performing teams will have a lower probability. These results are consistent with previous research.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3432