Enkle funksjonelle analyser av upassende verbal atferd

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(1)

Publisher

Norsk aterdsanalytisk forening

Document type

Abstract

Bakgrunnen for denne artikkelen var et framlegg ved forseminaret til NAFOs årsmøteseminar i 2014 som omhandlet funksjonelle analyser. Poenget med innlegget var tredelt. Det ble først presentert et forslag til hvordan enkle funksjonelle analyser av upassende verbal atferd kan arrangeres. Det neste poenget var å vise hvordan kategorisering i responsklasser, registrering og enkle funksjonelle analyser kan gjøres. Til sist ble gitt eksempler fra egen praksis på hvordan resultatet av analysene kan brukes til å lage funksjonsbaserte tiltak for å øke adekvat og passende verbal atferd hos målpersoner, blant annet gjennom å øke presisjon av nærpersoners lytteratferd gjennom prinsipper fra differensiell forsterkning.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2429