En undersøkelse av trivsel. Det åpne kontorlandskap sett i forhold til skillevegger.

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAPD;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i produktdesign

Abstract

Denne masteroppgaven er utarbeidet som en del av mastergradstudiet ved Høgskolen Oslo Akershus (Hioa), avdeling for produktdesign, våren 2013. Oppgaven er gjennomført i samarbeid med Euklides. Oppgaven undersøker det åpne kontorlandskap og hvilke påvirkninger interiøret og miljø har på de ansatte, samt behov som fremkommer i det åpne kontorlandskapet. Hvilken påvirkning har en skillevegg på arbeidet og hva bør tilføres til kontoret for å skape et bedre miljø. Oppgaven konkluderer med en skillevegg løsning som er designet for det åpne kontor. Produktet er utviklet etter det som er positive med å jobbe i ett åpent kontorlandskap, der løsningen er tilpasset ett dynamisk arbeidsplass. Resultatet er en annerledes løsning, sett i forhold til mye det som finnes på markedet i dag. En skilleveggløsning for det åpne kontorlandskap, der skillemodulene ikke hindrer utsikten for brukeren. Et tilskudd i ett arbeidsmiljø der samabeid og trivsel er stadig viktigere. En løsningen som jobber med landskapet og ikke mot.
This thesis has been prepared as part of the Master program at the University College att Oslo Akershus (HiOA), Department of Product Design, Spring 2013. The thesis is conducted in cooperation with Euklides. The thesis examines the open office landscape and the impact that interior and environment have on the employees, and there needs arising in an open office plan. What effect does a partition wall on your work and what appliance should be supplied to the office to create a better environment. The paper concludes with a partition wall solution that is designed for the open office, The product works on what is positive about working in an open office environment, where the solution is adjusted to a dynamic office. The results show a different solution, compared to much of what is available on the market today. A partition solution for open office environment, where separate modules not obstruct the view of the user. A contribution in ones work environment where teamwork and job satisfaction is increasingly important, working with the landscape and not against.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1568