En sekularistisk skole i et multikulturelt samfunn