En sammenligning av Misoprostol vaginalinnlegg og Misoprostol tabletter for fødselsinduksjon blant førstegangsfødende kvinner: En retrospektiv kohortstudie.

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAJO;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Introduksjon: Formålet med studien var å sammenligne Misoprostol vaginalinnlegg (MVI) med Misoprostol tabletter med tanke på hvor effektive og trygge medikamentene er ved fødselsinduksjon. Materiale og metode: Denne retrospektive kohortstudien inkluderte 171 førstegangsfødende, med ett barn i hodeleie, til termin, og som ble indusert med enten 200 μg MVI (n=85) eller 25 μg Misoprostol tabletter (n=86). Hovedutfallene var tid fra medikamentstart til fødsel og andelen sectio. Resultat: Tid fra medikamentstart til fødsel var gjennomsnittlig 6 timer og 13 minutter kortere i MVI-gruppen (p=0.001), sammenlignet med Misoprostol tablett-gruppen. Andelen sectio var lavere i MVI-gruppen enn i Misoprostol tablett-gruppen, justert OR=0.31 (95 % KI; 0.11-0.92). Konklusjon: Resultatene i denne studien viste at MVI var mer effektivt og tryggere enn Misoprostol tabletter ved fødselsinduksjon. Det er imidlertid ikke publisert andre studier som sammenligner de to medikamentene, mer forskning trengs.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3488