En oppgave om elever ved ungdomsskolen og arbeidsutplassering i bedrift

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAYP;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Problemstillingen som er valgt i denne oppgaven er: «”Hvordan legge til rette for opplæring og gjennomføring av arbeidsutplassering i bedrifter? Underproblemstillinger jeg har valgt å fokusere på er: Hva er arbeidslivets krav til kompetanse, hvordan kan skole og bedrift samarbeide om gjennomføringen av elevens opplæring i bedrift og hvordan kan elevens praktiske erfaringer hjelpe dem i å se det meningsfylte i teorien? Prosjektet omhandler kun tre elever på 9 trinn ved en ungdomsskole på Østlandet. Min hensikt med dette utviklingsprosjektet var gjennom arbeidsutplassering av elever i lokale bedrifter å kunne skape varige samarbeidsavtaler med hver enkelt bedrift. Mitt hovedmål var at jeg som forsker skulle være pådriver i en prosess for vår skole og kommune. Jeg har hatt fokus på planlegging og gjennomføring av arbeidsutplassering, samarbeid mellom skole og bedrift, arbeidslivets krav til kompetanse og praktiske oppgaver utført av elevene i bedrift. Oppgavens teorigrunnlag er basert på aksjonsforskning, yrkespedagogikk, mesterlære, erfaringslæring og pedagogikk. Praksis og teori har vandret «hånd i hånd». Jeg har benyttet et bredt felt av litteratur. Vygotsky, Freire og Dewey er valgt som teoretikere, mens erfaringslæring og Deweys ”learning by doing ” har vært sentralt i elevens praksisutplassering

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1517