En norsk pilotstudie av helsesøstres oppfatninger av pasienters health literacy: helsefremmende allmenndannelse

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning;8 (1)

Publisher

Septentrio Academic Publishing

Document type

Abstract

Bakgrunn: Uttrykket “ansvar for egen helse” innebærer også evnen til kritisk evaluering av helseinformasjon. Slike kunnskaper og ferdigheter reflekterer health literacy (HL) – på norsk; helsefremmende allmenndannelse, som handler om å forstå, kunne skaffe seg tilgang på, kritisk vurdere og adekvat anvende helseinformasjon for ervervelse av god helse. Hensikt: Formålet var å kartlegge helsesøstres oppfatninger av brukeres tre hierarkiske nivåer av HL (Nutbeam 2000): functional HL (FHL), interactive HL (IHL) og critical HL (CHL). Metode: Et spørreskjema bestod av Likert-skalerte holdningsutsagn (fra 1 = sterkt uenig, til 5 = sterkt enig) som reflekterte FHL, IHL og CHL. Totalt N = 515 responderte. Faktor- og reliabilitetsanalyser etablerte konstrukter av utsagnsindikatorene som gjenspeilte FHL, IHL og CHL. Konstruktscorene ble sammenlignet. Resultater: Score på CHL var lavere enn på FHL og IHL. Enkelte nøkkelindikatorer i de tre konstruktene oppnådde lave score. Konklusjon: Brukernes HL-nivå bør tas i betraktning under helsekommunikasjon med helsesøstre.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1245