En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;40(2)

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

Utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming er ofte forstått og behandlet ut i fra enten et atferdsanalytisk eller psykiatrisk perspektiv. Begge tradisjonene er veletablerte, og kan bidra til effektive tiltak. Noen ganger fører behandlingen allikevel ikke frem, eller vi kan risikere uheldig bruk av både medikamenter og miljøtiltak dersom vi ikke tar hensyn til at det kan være mange faktorer som påvirker atferden. En multimodal kontekstuell tilnærming innebærer å vurdere hvordan både psykologiske, psykiatriske / nevrobiologiske, fysiske og psykososiale faktorer kan påvirke. Ved å anvende flere disipliner kan vi få en mer fullstendig forståelse av atferden. Det presenteres en teoretisk gjennomgang av elementene i multimodal kontekstuell tilnærming.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1901