"En mægtig folkeomveltning, et vældig vulkanutbrud" Den russiske revolusjon i ukebladene Allers og Hjemmet

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Norsk Mediehistorisk Forening

Document type

Abstract

Den russiske revolusjon fant sted på et tidspunkt da det var bred oppmerksomhet om utenrikssaker i avisene. Dette hadde mange grunner. Utenlands - dekningen i Norge hadde generelt tatt seg opp utover på 1800-tallet og var fra slutten av 1880-årene det Norsk presses historie karakteriserer som «over - raskende stor». 1 En spesifikk årsak til utenriksinteressen var selv - sagt 1. verdenskrig, som allerede hadde rast i nær - mere tre år da den såkalte februarrevolusjonen i Russ - land fant sted – i det som var mars 1917 etter norsk kalender. Selv om Norge ikke var med i krigen, var landet klart berørt av den. Samtidig hadde lese - ferdighetene blant nord - menn økt bratt det siste halve århundret, og avisene hadde beveget seg sakte fra å være eliteorganer til det som skulle bli kanaler for massekommunikasjon. Med stigende mediekonsum ble også den store verden tilgjengelig for et stadig bredere publikum.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5826