En kvalitativ studie av motivasjon for mennesker med psykisk utviklingshemming og schizofreni

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i psykisk helsearbeid

Abstract

Målet med studien er å se på de utfordringer som kan oppstå i en motivasjonssituasjon knyttet til mennesker med samtidig psykisk utviklingshemming og schizofreni. Ved bruk av kvalitativ forskning beskriver jeg resultatene som ble utført i en kommune i Sør -Norge. Jeg intervjuet fem miljøterapeuter, med forskjellig fagbakgrunn, og har fått et innblikk i hvordan miljøterapeutene opplever, tenker eller reflekterer rundt det å bruke motivasjon til å fremme en god samhandling, - både på et samtalemessig - og et rent praktisk nivå. Jeg vil diskutere at det tydelig framgår hvilken stor betydning det har at det skapes en god relasjon og en god allianse med bruker, og hvor mye «det å ha tid nok» påvirker dette. Studien viser hvor viktig det er med en faglig bevissthet hva gjelder lovverk, samtidig som man må ha en refleksjonsevne til å gjenkjenne etiske dilemma. Miljøterapeutene jobber for å gi bruker en økt motivasjon i de daglige gjøremål, gjennom å lytte, vise respekt og være tålmodige. Det å ha en god kommunikasjon er et viktig element for å kunne motivere bruker til å utføre daglige gjøremål.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7109