En evaluering av skriftlig informasjonsmateriell om kosthold og ernæring som er tilgjengelig for gravide i utvalgte land i Europa

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAEH;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Bakgrunn: Forskning har vist at kostholdet i svangerskapet er spesielt viktig fordi det har betydning for helsen til både mor og barn, på kort og lang sikt. Brukervennlig informasjon om kosthold og ernæring til gravide er av stor betydning. Studier har imidlertid vist at mye helseinformasjon har varierende kvalitet, og at mottakere av helseinformasjon ofte har problemer med å forstå og anvende informasjonen. Suitability Assessment of Materials (SAM) er et verktøy som kan brukes for å evaluere hvor brukervennlig helseinformasjon er. Formålet med denne masteroppgaven var å evaluere informasjonsmateriell om kosthold og ernæring for gravide ved hjelp av SAM som evalueringsverktøy. Metode: Informasjonsmateriell fra Norge, Sverige, Danmark, England, Tyskland, Østerrike og Sveits ble samlet inn fra nettsidene til de ulike landenes offentlige helsemyndigheter. Det ble gjort en gjennomgang av format og innhold for det ulike materiellet. Ved hjelp av SAM ble informasjonsmateriellet evaluert etter 22 ulike faktorer i seks kategorier. Hver faktor ble rangert som superior (2 poeng), adequate (1 poeng) eller not suitable (0 poeng). Poengene fra hver faktor ble summert, og hvert informasjonsmateriell fikk en totalscore som prosent av maksimal poengscore, samt score i kategorier og faktorer. Ut i fra prosentscore ble materiellet rangert som superior (70-100 prosent), adequate (40-69 prosent) eller not suitable (0-39 prosent). Resultater: I format og innhold var det store forskjeller mellom det ulike informasjonsmateriellet. Mens noe materiell var på mange sider og tok for seg flere ulike temaer, var annet materiell kort og tok for seg få temaer. Resultatene av SAM-evalueringen viste at den gjennomsnittlige totalscoren for informasjonsmateriellet var på 61 prosent. Det norske informasjonsmateriellet ble rangert som superior, resterende seks materiell ble rangert som adequate. Seks av syv informasjonsmateriell scoret høyest i SAM-kategorien content med score på mellom 72 og 100 prosent. Fem av syv informasjonsmateriell scoret lavest i SAM-kategorien cultural appropriateness med score på mellom 33 og 42 prosent. Konklusjon: Informasjonsmateriellet om kosthold og ernæring for gravide, som er evaluert i denne masteroppgaven, var totalt sett relativt brukervennlig. Det var imidlertid store forskjeller mellom det ulike informasjonsmateriellet, både i totalscore og i score for kategorier og faktorer. Resultatene indikerer at det er forbedringspotensialer for skriftlig helseinformasjon, spesielt når det gjelder kulturell tilpasning

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1193