En beretning om Funiculì Funiculà – en operafabel

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Formålet med denne oppgaven har vært å gi et inntrykk av forestillingen Funiculì Funiculà – en operafabel gjennom en observatørs blikk og dermed et blikk inn i feltet. Forestillingen var et samarbeidsprosjekt mellom Formidlingsavdelingen på Den Norske Operaen og Teater Joker og femti sjetteklassinger fra fire forskjellige Oslo-skoler. Oppgaven har et fokus på det pedagogiske, kunstneriske og sosiale aspektet i selve produksjonsprosessen.
The purpose with this thesis has been to give an insight of the project Funiculì Funiculà – en operafabel through the eyes of an observer and thus a glance into the field. The project was a cooperation between the communication department of The Norwegian Opera and Theatre Joker and fifty sixth graders from four different schools in Oslo. The thesis has a focus on the educational, artistic and social aspect in the production proses.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3353