En analyse av ladestasjonnettverk og førstegangsregistrerte biler i Norge

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne masteroppgaven studerer hvordan utbygging av ladestasjoner påvirker sammensetningen av førstegangsregistrerte biler i Norge. Regjeringen legger til grunn at alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. Utbygging av ladenettverk for elbiler er et verktøy som kan bidra til å nå dette målet. Jeg benytter teoretiske modeller for å predikere effekten av nye ladestasjoner, og tester så prediksjonene ved hjelp av empirisk analyse. I den teoretiske delen sammenligner jeg tre modeller basert på Hotellings lineære by. Den første modellen, en såkalt singlehoming-modell beskriver hvordan utbygging av ladestasjoner påvirker konkurransen mellom konvensjonelle og elektriske biler når det antas at hver konsument kun kjøper én bil. Denne modellen predikerer at en økning i antall ladestasjoner vil føre til substitusjon fra konvensjonell bil til elbil blant konsumenter. I den andre og den tredje modellen tillates såkalt multihoming - at konsumenter kan kjøpe både konvensjonell bil og elbil. I et marked med multihoming vil utfallet være avhengig av hvordan utbygging av ladestasjoner påvirker betalingsvilligheten ved kjøp av en ekstra bil. Her sammenligner jeg to ulike modeller. Den empiriske analysen baserer seg på data fra de 20 mest folkerike kommunene i Norge i tidsrommet 2010 til 2017. Her finner jeg at utbygging av ladestasjoner fører til en reduksjon i antall dieselbiler i de fleste kommunene, og en økning i antall elbiler i alle kommunene. Reduksjonen i antall dieselbiler er større enn økningen i antall elbiler, noe som taler for at utbygging av ladestasjoner bidrar til mindre multihoming.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7672