Elever i videregående skoles holdninger til og innkjøp av sukkerholdig mat og drikke. En sammenlignende studie av elever som har «Sunn kantine» og elever som har «Vanlig kantine»

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAEH;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Bakgrunn: Som en følge av St. meld. nr. 16 vedtok fylkestinget i Telemark i 2005 å etablere «Folkehelseprogram for Telemark 2006-2009» som fokuserer på å fremme et sunt kosthold blant barn og unge. Gjennom et av tiltakene «Sunne kantiner» fokuseres det særlig på å legge til rette for sunne måltider i skolen ved å erstatte sukkerholdig mat og drikke med sunne, sukkerfrie/ sukkerreduserte alternativer, samt begrense inntaket av mettet fett og tilsatt sukker. Formålet er å gjøre det lettere for elevene å velge sunne mat- og drikkealternativer, og dermed oppnå en sunnere livsstil og bedre helse i denne målgruppen. Utvalg og metode: Undersøkelsen ble gjennomført i form av en tverrsnittsundersøkelse ved en videregående skole med to avdelinger der den ene avdelingen har et sunt kantinekonsept mens den andre avdelingen ikke har det. Et nett-basert spørreskjema med spørsmål om elevenes innkjøp av og holdninger til sukkerholdig mat og drikke, samt hvor fornøyde elevene var med matvareutvalget i egen skolekantine, ble sendt ut. Dataene fra spørreundersøkelsen ble analysert i statistikkprogrammet SPSS ved bruk av deskriptiv statistikk deriblant frekvenstabeller, Independent Samples T-test og korrelasjonsanalyser. Resultater: Det var totalt 271 respondenter som svarte på undersøkelsen. Når det gjaldt forbruk av mat- og drikkevarer ble det observert at gutter fra «Sunn kantine» hadde høyere gjennomsnittlig forbruk av frukt enn gutter fra «Vanlig kantine» (T-test). Litt mer enn en tredjedel av elevene ved både «Sunn kantine» og «Vanlig kantine» oppga å ha kjøpt mat- og drikkevarer på andre steder. Blant holdningsutsagnene som viste en forskjell, elevene i «Vanlig kantine» fikk i høyre grad dårlig samvittighet og vil helst unngå sukkerholdig brus, men ble ofte fristet enn elevene i «Sunn kantine». Konklusjon: Til tross for at respondentene i «Sunn kantine» har et sunt kantinekonsept elevene går ikke mer andre steder for å kjøpe enn elevene med «Vanlig kantine». Holdningene hos ungdommene til sukkerholdige mat- og drikkevarer tilhørende de to kantinene var likt for de fleste utsagnene og respondentene var passe fornøyd med vareutvalget i egen kantine.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1775