"Ei linerle vet at hun er ei linerle." En kvalitativ studie av små barns "wellbeing" i barnehagen

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

Barn;Barn nr. 1 - 2017

Publisher

Norsk senter for barneforskning

Document type

Abstract

Blir små barn i tilstrekkelig grad tatt hensyn til i barneh~gen? Prosjektet «Blikk for barn» retter søkelyset mot ulike sider ved kvalitet i barnehagen for barn under tre år. I et kvalitativt delprosjekt «Små barns hverdagsliv i barnehager - deltakelse, tilhørighet og verdighet» studerer vi kvaliteter ved dagliglivet for småbarn i seks barnehager med ulike organiseringsmåter. I denne artikkelen drøfter vi noen resultater fra denne studien med særlig vekt på barnas muligheter for tilgang og deltakelse, relasjoner og tilhørighet til barnehagefellesskapet i lys av perspektiver på «well-being».
To what extent is small children's «well-being» and quality of life an important issue in day care? In the research-project «Searching for qualities» a research-group has investigated aspects of quality in Early ' Childhood Education and Care (ECECJ for children under the age of 3 years in Norway. In a qualitative sub-project we have studied everyday life for the youngest children in traditional small groups and large, flexible groups. In this article we will discuss some results from this study in light pf theoretical perspectives on «well-being», with special emphasis on children' s possibilities for agency, relational involvement and sense of belonging.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6406